Izvje Primjenjivosti Predlo Hrvatskom


Izvje Primjenjivosti Predlo Hrvatskom preview. Click for more details

Izvješće o primjenjivosti [ISO 27001 dokument] | 27001Academy (predložak na hrvatskom)

Svrha ovog dokumenta jest odrediti koje su sigurnosne mjere primjerene za implementaciju, što se želi postići tim mjerama (tj. odrediti ciljeve), na koji način su provedene, dati odobrenje za preostale rizike, te dati formalno odobrenje za provedbu navedenih sigurnosnih mjera.

Predložak dokumenta na hrvatskom jeziku, može se preuzeti odmah nakon izvršenog plaćanja.
Izvješće o primjenjivosti [ISO 27001]

Get it now Get more info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Recommended software